Bluetooth Audio adaptér pre Ford 2

Bluetooth Audio adaptér pre Ford 2


<p>Bluetooth audio adapt&eacute;r pre vozidl&aacute; FORD, umožňuje bezdr&ocirc;tov&yacute; prenos hudby z mobiln&eacute;ho telef&oacute;nu do origin&aacute;lneho r&aacute;dia vozidla.</p><p><strong>Vhodn&eacute; pre automobily:</strong></p><ul> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Focus &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2007-2011)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;C-Max &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2007-2010)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mondeo &nbsp; &nbsp;(2007-2014)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;S-Max &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2006-) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Transit &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2006-2012)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fiesta &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2005-2008)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fusion &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2005-2008)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Connect &nbsp; &nbsp; (2006-2012)</li></ul><p>Pre modely s navig&aacute;ciou<br />- Prenos hudby do vzdialenosti 5m od prij&iacute;mača<br />- Kompatibiln&eacute; s mobiln&yacute;mi telef&oacute;nmi, tablety, MP3 prehr&aacute;vaču apod.s funkciou Bluetooth</p><p><strong>Technick&eacute; &uacute;daje:</strong></p><ul> <li>Bluetooth: verzia 3.0</li> <li>Bluetooth protokol: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4 HSP1.2, GAVDP1.2 IOP</li> <li>Pr&uacute;dov&aacute; spotreba: &lt;25mA</li> <li>Nap&aacute;janie: 12V</li> <li>Dosah: min.5</li> <li>Citlivosť: -80dBm &lt;0.1% BER</li> <li>Frekvenčn&yacute; rozsah: 2.4GHz-2.480GHz</li> <li>Audio performance: SBC Decode</li> <li>Audio SNR:&gt; = 75dB</li></ul><p>Pozn. V menu r&aacute;dia mus&iacute; byť možnosť vybrať zdroj hudby cez AUX IN. Pri niektor&yacute;ch r&aacute;di&aacute;ch sa d&aacute; t&aacute;to možnosť povoliť cez diagnostiku. Pri origin&aacute;lnych r&aacute;di&aacute;ch ktor&eacute; už obsahuj&uacute; Bluetooth je potrebn&eacute; tento vypn&uacute;ť.</p> viac

Výrobca: CONNECTS2 Kód produktu: BT-A2DP FORD 2 Doprava a platba

61,10 €
Skladom do 3-7dni
ks

<p>Bluetooth audio adapt&eacute;r pre vozidl&aacute; FORD, umožňuje bezdr&ocirc;tov&yacute; prenos hudby z mobiln&eacute;ho telef&oacute;nu do origin&aacute;lneho r&aacute;dia vozidla.</p><p><strong>Vhodn&eacute; pre automobily:</strong></p><ul> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Focus &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2007-2011)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;C-Max &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2007-2010)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mondeo &nbsp; &nbsp;(2007-2014)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;S-Max &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2006-) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Transit &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2006-2012)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fiesta &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(2005-2008)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Fusion &nbsp; &nbsp; &nbsp; (2005-2008)</li> <li>Ford&nbsp;&nbsp; &nbsp;Connect &nbsp; &nbsp; (2006-2012)</li></ul><p>Pre modely s navig&aacute;ciou<br />- Prenos hudby do vzdialenosti 5m od prij&iacute;mača<br />- Kompatibiln&eacute; s mobiln&yacute;mi telef&oacute;nmi, tablety, MP3 prehr&aacute;vaču apod.s funkciou Bluetooth</p><p><strong>Technick&eacute; &uacute;daje:</strong></p><ul> <li>Bluetooth: verzia 3.0</li> <li>Bluetooth protokol: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4 HSP1.2, GAVDP1.2 IOP</li> <li>Pr&uacute;dov&aacute; spotreba: &lt;25mA</li> <li>Nap&aacute;janie: 12V</li> <li>Dosah: min.5</li> <li>Citlivosť: -80dBm &lt;0.1% BER</li> <li>Frekvenčn&yacute; rozsah: 2.4GHz-2.480GHz</li> <li>Audio performance: SBC Decode</li> <li>Audio SNR:&gt; = 75dB</li></ul><p>Pozn. V menu r&aacute;dia mus&iacute; byť možnosť vybrať zdroj hudby cez AUX IN. Pri niektor&yacute;ch r&aacute;di&aacute;ch sa d&aacute; t&aacute;to možnosť povoliť cez diagnostiku. Pri origin&aacute;lnych r&aacute;di&aacute;ch ktor&eacute; už obsahuj&uacute; Bluetooth je potrebn&eacute; tento vypn&uacute;ť.</p> viac

Výrobca: CONNECTS2 Kód produktu: BT-A2DP FORD 2 Doprava a platba

Bluetooth audio adaptér pre vozidlá FORD, umožňuje bezdrôtový prenos hudby z mobilného telefónu do originálneho rádia vozidla.

Vhodné pre automobily:

 • Ford    Focus      (2007-2011)
 • Ford    C-Max      (2007-2010)
 • Ford    Mondeo    (2007-2014)
 • Ford    S-Max       (2006-)        
 • Ford    Transit       (2006-2012)
 • Ford    Fiesta        (2005-2008)
 • Ford    Fusion       (2005-2008)
 • Ford    Connect     (2006-2012)

Pre modely s navigáciou
- Prenos hudby do vzdialenosti 5m od prijímača
- Kompatibilné s mobilnými telefónmi, tablety, MP3 prehrávaču apod.s funkciou Bluetooth

Technické údaje:

 • Bluetooth: verzia 3.0
 • Bluetooth protokol: HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4 HSP1.2, GAVDP1.2 IOP
 • Prúdová spotreba: <25mA
 • Napájanie: 12V
 • Dosah: min.5
 • Citlivosť: -80dBm <0.1% BER
 • Frekvenčný rozsah: 2.4GHz-2.480GHz
 • Audio performance: SBC Decode
 • Audio SNR:> = 75dB

Pozn. V menu rádia musí byť možnosť vybrať zdroj hudby cez AUX IN. Pri niektorých rádiách sa dá táto možnosť povoliť cez diagnostiku. Pri originálnych rádiách ktoré už obsahujú Bluetooth je potrebné tento vypnúť.

Parametre
Automobil Ford
Parametre produktu