Kvôli hlučnéhu custom výfuku bola požiadavka v tomto prípade jasná: "dajte tam toho čo najviac". Keďže sme na odhlučnenie tohto automobilu použili tie najhrubšie možné materiály, auto sme museli postupne skladať a dolepovať tak, aby sa dal interiér poskladať do pôvodného stavu :)