Zvýšená úroveň premávky, práce na cestách a znečistenie spôsobili, že kontaminácia lakov je rýchlo rastúci problém. Automobily v dnešnej dobe čelia znečisteniu laku od asfaltu, častíc železa, miazgy zo stromov, priemyselného spádu a výfukovej sadze. Z tohto dôvodu sa neustále zdokonaľujú produkty a procesy, ktoré sa používajú na ich odstránenie.

Ukážeme si, ako robíme dekontamináciu laku v troch krokoch.

  1. Odstránenie železitého spádu
  2. Odstránenie asfaltu a lepidiel
  3. Clayovanie

Krok č.1: – Odstránenie železitého spádu

Auto Finesse Ironout

Kontaminácia železom je jedným z najväčších problémov, keďže zvýšená úroveň premávky viedla k tomu, že sa pri brzdení uvolňujú čiastočky železa, ktoré sa zachytávajú na karosérii automobilu. Produkt, ktorý používame na odstránenie týchto malých kúskov počas dekontaminácie, je Iron Out. Je to produkt z najnovšej generácie reaktívnych odstraňovačov spádových splodín. Tieto železné častice, ktoré sa nachádzajú na vašom vozidle, začnú časom korodovať a môžu spôsobiť výrazné poškodenie laku. Pravidelné používanie produktov, ako je Iron Out, ako súčasť vášho režimu dekontaminácie laku, zabezpečí, že železné častice, ktoré sa nachádzajú na laku Vášho vozidla sa bezpečne rozpustia skôr, než budú mať možnosť spôsobiť škody.

Krok č.2 – Odstránenie asfaltu a lepidiel

Auto Finesse Oblitarate

Po tom, ako z karosérie odstránime železité častice, použijeme odstraňovač asfaltu na odstránenie asfaltových škvŕn a zvyškov lepidla pomocou špeciálne vyvinutého čistiaceho prostriedku na báze rozpúšťadiel ObliTARate.  ObliTARate je navrhnutý na bezpečné odstráňovanie kontaminantov na báze lepidla bez poškodenia laku, alebo povrchovej úpravy. Odstraňuje rýchlo a ľahko cestný decht, nadmerné množstvo lepidla na kolesách, otlačky a zvyšky ochranných fólií. ObliTARate sa môže aplikovať na celé vozidlo pomocou rozprašovacej hlavy, alebo lokálne pomocou aplikátora.

Krok č.3 - Clayovanie 

Auto Finesse ClayAuto Finesse Glide

Clayovanie je posledná fáza procesu dekontaminácie laku. Je to jednoduchý mechanický proces, ktorý vám umožňuje jemne odstrániť organické a anorganické kontaminácie, ktoré chemikálie nezvládli. Pomocou clayu a špeciálneho lubrikačného roztoku Glide odstránite kontamináciu, ktorú chemikálie v predošlých krokoch nezvládli. Po kompletnej dekontaminácii vytvoríte hodvábne hladkú povrchovú úpravu a zlepší sa výkon všetkých nasledujúcich krokov. Prírodné kaolínové claye, sú bezpečné pre použitie aj na tých najjemnejších historických karosériách a pri použití s ​​dostatočným lubrikovaním nezanechajú ani najmenšiu stopu. Clayovanie čelného skla môže dokonca pomôcť zlepšiť viditeľnosť a zníži trenie stieračov, takže nezabudnite vyskúšať tento jednoduchý trik!

Dekontaminácia by sa mala robiť približne každých 3-6 mesiacov v závislosti od použitia vozidla a tento jednoduchý troj-krokový proces uvedený vyššie spravte vždy pred aplikáciou vosku alebo sealantu. Predĺžite tým životnosť ochrannej vrstvy.