Vo väčšine automobilov rezonuje silný hluk od kolies a batožinového priestoru. A preto väčšina našich zákazníkov žiada vytlmenie práve týchto častí v ich automobile. Vytlmením a odhlučnením tých najviac citlivých častí v automobile si môžte výrazne skvalitniť Vašu jazdu a vychutnávať si počúvanie hudby.