Prvým krokom k odhlučneniu dverí je demontáž tapacíru. Aby sa však tapacír nepoškodil, je nevyhnutné používať plastové náradie. Po demontáži si vnútornú stranu vonkajšieho plechu dverí odmastíme vhodným produktom napr.  Auto Finesse Oblitarate. Na odmastené dvere nalepíme prvú vrstvu tlmiaceho, antivibračného materiálu. Nalepený antivibračný materiál vyvalčekujeme rollerom, aby sa prilepil a vytlačili sa všetky nežiadúce vzduchové bubliny. 

Na takto vyvalčekovaný antivibračný materiál nalepíme druhú vrstvu materiálu, antihlukový. Antihlukový materiál už netreba valčekovať, je ale nevyhnutné ho poriadne popritláčať, aby sa poriadne prilepil. 

Vnútorný plech dverí znovu odmastíme a nalepíme naň vrstvu antivibračného materiálu, ktorý znova valčekujeme rollerom. 

Posledným krokom je nalepenie akustickej peny na vnútornú stranu tapacíru. Nalepením peny zabránime zbytočným vibráciam kabeláže a iným častiam pod tapacírom. Po odhlučnení dverí tapacír opatrne namontujeme späť a užívame si lepší zvuk v našom automobile.